[50 Opportunities Everyday with IJV] Tổng hợp ngày 05

Tổng hợp kết quả job search của ngày thứ 5 (28/02/2013):

01. Hạnh Minh Abi

‎1.Nơi làm việc: Hà Nội
2. Phân loại công việc: Part-time/ Internship
3.Mô tả công việc mong muốn: Marketing/PR/Media&Communication
4. Kỹ năng: Tiếng Anh tốt (viết và giao tiếp). Quản lý thời gian. Viết lách (có kinh nghiệm viết báo). Tổ chức sự kiện. Hoạt động PR Online. Thuyết trình (Tiếng Anh). Chịu áp lực tương đối. Làm việc độc lập và làm việc nhóm. Leadership. Tin học cơ bản.

 Kết quả:

1. RedBridge – Marketing Intern –https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/421877501233445/
2. Golden Path – Marketing Intern –https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/422320237855838/
3. Silo.vn – Marketing Intern –https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/422749137812948/
4. Marketing: http://internship.edu.vn/detailjob/2709-thuc-tap-marketing.html
5. PR: http://internship.edu.vn/detailjob/2713-sinh-vien-thuc-tap-pr-marketing.html

————————————————————————–

02. Harry Pham

1, Nơi làm việc: Hà Nội
2. Phân loại công việc: internship
3. Công việc mong muốn: auditing, accounting and finance
4. Kĩ năng: English, MS Office, self-motivated and team work

Kết quả:

1. IBM – Accounting Intern –https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/424554740965721/
2. FPT Security – Cộng tác viên –https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/414226381998557/
3. Ke toan: http://internship.edu.vn/detailjob/2689-tuyen-thuc-tap-ke-toan-tai-ha-noi-mien-phi.html
4. Accounting: http://internship.edu.vn/detailjob/2721-cong-ty-g7-tuyen-thuc-tap-ke-toan.html

————————————————————————–

03. Nhat Nguyen Hong

1. Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
2.Phân loại công việc: Full time
3.Mô tả công việc mong muốn:Sales, Markering, Supply chain
4.Kỹ năng: English, Ms office, team work, analysis data, leadership, chiui áp lực làm việc ao, có thể làm việc độc lập

Kết quả:

1. Sales Master: http://www.vietnamworks.com/sales-master-program-2013-399677-jd
2. Corporate Sales: http://www.vietnamworks.com/corporate-sales-396734-jd
3. Import/Export Officer:http://www.nestlevncareer.com/en/jobseekers/35A62D25/import-export-officer.html
4. Supply Planner:http://www.nestlevncareer.com/en/jobseekers/35A62D4D/supply-planner.html
5. PR: http://siva-vn.jobstreet.com/_ads/vn/jobs/2012/7/default/30/2221.htm?fr=J&src=12

————————————————————————–

04. Yen Harper

‎1. Nơi làm việc: Hồ Chí Minh.
2.Phân loại: FULL TIME
3. Mô tả công viêc: kể toán, kiểm toán
4. Kĩ năng: Anh văn, word, excel, powerpoint, giao tiếp tốt

Kết quả:

1. Ke toan:http://www.jobstreet.vn/jobs/2013/3/default/30/10850.htm?fr=J&src=12
2. Treasury:http://www.jobstreet.vn/jobs/2013/2/default/30/9915.htm?fr=J&src=12
3. Tax: http://www.vietnamworks.com/taxation-accountant-398350-jd
4. Marketing Staff: http://www.vietnamworks.com/staff-for-compliance-section-396419-jd
5. Accountant: http://www.vietnamworks.com/general-acountant-398846-jd

 

Advertisements

One comment on “[50 Opportunities Everyday with IJV] Tổng hợp ngày 05

  1. Pingback: [50 Opportunities Everyday with IJV] Tổng hợp ngày 06 | Internships & Jobs in Vietnam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s