[50 Opportunities Everyday with IJV] Tổng hợp ngày 03

Tham gia event tại: 50 Opportunities Everyday (at 9pm GMT+7) with Internships & Jobs in Vietnam

>> Tổng hợp ngày 02 <<

Tổng hợp kết quả job search của ngày thứ 3 (26/02/2013):

01. Loan Nguyen
Nơi làm việc: Hà Nội hoặc Thành Phố Hồ Chí Minh
Công việc: full-time
Công việc mong muốn: tư vấn, phân tích tài chính, đầu tư
Kĩ năng: Microsoft Office (word, excel, powerpoint), quản lý thời gian, phân tích, làm việc nhóm

 

  • Kết quả:

1. Global Trade & Receivable Finance: http://www.hsbcvncareer.com/en/jobseekers/35A62D75/business-development-officer-global-trade-receivable-finance.html
2. Finance: http://techcombankjobs.com/en/jobseekers/35A62DAB/chuyen-vien-bao-cao-tai-chinh.html
3. Finance Officer: http://www.vietnamworks.com/finance-officer-397042-jd
4. [HCMC] Chuyên viên tài chính – https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/421875271233668/
5. [HN/HCMC] FPTS – Chuyên viên môi giới chứng khoán – https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/422332924521236/

—————

02. Bùi Phương Linh:
1. Nơi làm việc: Hà Nội
2. Phân loại công việc: Full-time
3. Mô tả công việc mong muốn: Marketing, Chăm sóc khách hàng, Viết báo, tổ chức sự kiện, công việc trong các tổ chức NGOs.
4. Những kĩ năng đặc biệt mà bạn có: MS Office, Copywrite, dịch tài liệu tiếng anh, Teamwork.

  • Kết quả:

1. Development Analyst: https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/424503864304142/
2. Vat Gia – Marketing Executive – https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/422315921189603/
3. Hocmai.vn – Marketing Associate – https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/422351007852761/
4. Residential Leasing Consultant: http://www.savills.com.vn/careers/current-vacancies/residential-leasing-consultant.aspx
5. Sales Assistant: http://www.nestlevncareer.com/en/jobseekers/35A62BF4/sales-assistant.html

————–

03. Ánh Ngọc Hoàng:
Nơi làm việc: Hà Nội
Loại công việc: Internship
Công việc mong muốn: trong các tổ chức NGOs
Kỹ năng: tiếng anh giao tiếp thành thạo, đã từng làm TNV cho tổ chức phi chính phủ SJ vietnam

Do IJV hiện tại chưa có những công việc của NGOs nên bạn có thể vào http://www.ngocentre.org.vn/jobs để biết thêm về công việc của NGOs. Chúng mình sẽ cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. Mong bạn thông cảm!

—————

04. Thanh Huyen Vu
– Nơi làm việc: Hà Nội
– Loại cv: Fulltime
– Mô tả cv mong muốn: Xuất nhập khẩu, kế toán, hành chính, tiếng anh
– Kỹ năng: Word, excel, power point, internet, …TOEIC 690, chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm với cv, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

  • Kết quả:

1. Dịch thuật: https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/424056894348839/
2. [HN] F-Group – Dịch thuật – https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/422662551154940/
3.Logistics: http://www.vietnamworks.com/nhan-vien-phong-tiep-van-logistics-department-395093-jd
4. Nhân viên: http://www.vietnamworks.com/nhan-vien-phong-lexus-396600-jd
5. Nhân viên: http://www.nestlevncareer.com/en/jobseekers/35A62C4A/nhan-vien-quan-he-y-te-ha-noi-hai-phong-hai-duong-thai-nguyen.html

————-

05.Hương Smile
1. Nơi làm việc: Hà Nội
2. Phân loại công việc: Partime/Internship
3. Mô tả công việc mong muốn: PR, Communications, Marketing, NGO, …. Những công việc để học hỏi kinh nghiệm, có thời gian linh hoạt.
4. Những kĩ năng đặc biệt mà bạn có: word, excel, powerpoint, kỹ năng phân tích độc lập, làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm, kiên trì.

  • Kết quả:

1. CTV Marketing: https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/424597340961461/
2. Coordinator: https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/424500567637805/
3. Intern: https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/422320237855838/
4. RedBridge – Marketing Intern – https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/421877501233445/
5. PR: http://internship.edu.vn/detailjob/2693-thuc-tap-pr-maketing.html

—————
06. Con Sâu Ngủ
1. Nơi làm việc: Hà Nội
2. Phân loại công việc: Internship
3. Mô tả công việc mong muốn: Công việc liên quan đến kế toán, quản trị kinh doanh, sales.
4. Những kĩ năng đặc biệt mà bạn có: English, Word + Excel, Photoshop, khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt, chịu được áp lực công việc

  • Kết quả:

1. FPT Security – Cộng tác viên – https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/414226381998557/
2. Accounting: https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/424554740965721/
2. Môi giới: http://internship.edu.vn/detailjob/2729-thuc-tap-sinh-tai-phong-moi-gioi.html
3. Kế toán: http://internship.edu.vn/detailjob/2721-cong-ty-g7-tuyen-thuc-tap-ke-toan.html
5. Kinh doanh: http://internship.edu.vn/detailjob/2573-thuc-tap-kinh-doanh-marketing-it.html

—————

07. Loc Nguyen:
1. Nơi làm việc: Hà Nội
2. Phân loại công việc: Full-time/Internship
3. Mô tả công việc mong muốn: kế toán doanh nghiệp, kiểm toán cơ bản, phân tích đầu tư, thẩm định dự án, tín dụng ngân hàng
4. Những kĩ năng đặc biệt mà bạn có: English, word, excel, powerpoint, kỹ năng phân tích độc lập, làm việc nhóm.

  • Kết quả:

1. FPT Security – Cộng tác viên – https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/414226381998557/
2. Accounting: https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/424554740965721/
3. đầu tư Tài Chính – https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/424730487614813/
4. Finance: http://techcombankjobs.com/en/jobseekers/35A62DAB/chuyen-vien-bao-cao-tai-chinh.html
5. FPTS – Chuyên viên môi giới chứng khoán – https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/422332924521236/

—————
08. Truong A Binh
1. Nơi làm việc: TPHCM
2. Phân loại công việc: Part-time/Internship
3. Mô tả công việc mong muốn: kế toán doanh nghiệp, kiểm toán cơ bản
4. Những kĩ năng đặc biệt mà bạn có: English, Chinese, word, excel, power point, kỹ năng phân tích độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình,tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc, trung thực, trách nhiệm, nỗ lực trong công việc

  • Kết quả:

1. Accounting: http://www.jobstreet.vn/jobs/2013/1/default/30/9754.htm?fr=J&src=12
2. Accounting: http://www.vietnamworks.com/full-time-interns-for-front-and-back-office-15-roles-without-allowance-397220-jd
3. Accounting: http://internship.edu.vn/detailjob/2561-ke-toan.html
4. Accounting: http://internship.edu.vn/detailjob/2327-thuc-tap-sinh-ke-toan-kiem-toan-tai-chinh.html
5. Accounting: http://internship.edu.vn/detailjob/2616.html

————-

09. Vu Thanh Huyen
1. Nơi làm việc: Hà Nội
2. Phân loại công việc: Full-time/Internship
3. Mô tả công việc mong muốn: Thanh toán quốc tế, dịch thuật, nhân viên văn phòng, xuất nhập khẩu
4. Những kĩ năng đặc biệt mà bạn có: English, word, excel, powerpoint, kỹ năng phân tích độc lập, làm việc nhóm, leadership

  • Kết quả:

1. Dịch thuật: https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/424056894348839/
2. [HN] F-Group – Dịch thuật – https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/422662551154940/
3 .Logistics: http://www.vietnamworks.com/nhan-vien-phong-tiep-van-logistics-department-395093-jd
4. Nhân viên: http://www.vietnamworks.com/nhan-vien-phong-lexus-396600-jd
5. Nhân viên: http://www.nestlevncareer.com/en/jobseekers/35A62C4A/nhan-vien-quan-he-y-te-ha-noi-hai-phong-hai-duong-thai-nguyen.html

————-
10. Jenny Bich Hanh Phan
1. Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh
2. Phân loại công việc: Internship (thời gian tối thiểu 5 tháng và bắt đầu trong khoảng từ tháng 6/2013 đến tháng 9/2013)
3. Mô tả công việc mong muốn: công việc liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế. Môi trường làm việc quốc tế, năng động.
4. Những kĩ năng đặc biệt mà bạn có:
Microsoft: Word, excel, powerpoint, Access, Visio
Hệ thống tài chính kế toán: QAD, Exact Globe
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hà Lan (cơ bản)
Kĩ năng mềm: làm việc nhóm, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

  • Kết quả:

1. Accounting: https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/424554740965721/
2. Finance: http://internship.edu.vn/detailjob/2327-thuc-tap-sinh-ke-toan-kiem-toan-tai-chinh.html
3. Finance: http://www.jobstreet.vn/jobs/2013/2/default/30/10184.htm?fr=J&src=12
4. [HN] FPT Security – Cộng tác viên – https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/permalink/414226381998557/
5. Accounting: http://internship.edu.vn/detailjob/2721-cong-ty-g7-tuyen-thuc-tap-ke-toan.html

Advertisements

One comment on “[50 Opportunities Everyday with IJV] Tổng hợp ngày 03

  1. Pingback: [50 Opportunities Everyday with IJV] Tổng hợp ngày 04 | Internships & Jobs in Vietnam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s